• Houten kozijnen
 • Projecten
 • Over ons
Home / Privacy

Privacy

Wij waarborgen uw privacy. Dit houdt in dat uw gegevens veilig zijn bij Harryvan Kozijnen en onze leveranciers, evenals bij bedrijven waar Harryvan Kozijnen een verwerkersovereenkomst mee heeft afgesloten. Te allen tijde zullen wij uw gegevens netjes gebruiken. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat Harryvan Kozijnen doet met de privacygevoelige informatie.

Contactgegevens

Harryvan Kozijnen
Korenmolendreef 11
9621 TK Slochteren

Website: harryvankozijnen.nl
Telefoonnummer: 0598 – 34 34 34
E-mailadres: info@harryvankozijnen.nl

Afhandelen (offerte)aanvragen en bestellingen

Wanneer u bij ons een offerteaanvraag doet, gebruiken wij de persoonsgegevens / bedrijfsgegevens om deze in behandeling te kunnen nemen.

Wij mogen de persoonsgegevens en de bedrijfsgegevens doorgeven aan een bezorgdienst / transportbedrijf om de bestelling op afgesproken plek af te leveren.

Tevens ontvangt Harryvan Kozijnen informatie over de betaling van uw bank- of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruikt Harryvan Kozijnen: betalingsgegevens, NAW-gegevens, IP-adres, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s). Deze gegevens worden tot maximaal 7 jaar bewaard na de laatste offerteaanvraag of de laatst geplaatste opdracht. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging

Uw gegevens zijn oproepbaar door medewerkers van Harryvan Kozijnen die een geldig account hebben, waarop zij middels een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen inloggen. Iedere medewerker heeft getekend voor geheimhouding van deze gegevens.

Citaat contract werknemer Harryvan Kozijnen:

“Artikel 11 Geheimhouding

De werknemer zal tegenover derden, daaronder begrepen personeel van de werkgever, tijdens en na de dienstbetrekking strikte geheimhouding betrachten omtrent alles wat bij de uitoefening van zijn functie te zijner kennis komt in verband met de zaken en belangen van de werkgever. Deze geheimhoudingsverplichting omvat eveneens alle gegevens, waarvan de werknemer uit hoofde van zijn functie van cliënten of andere relaties van de werkgever kennis neemt.”

Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer persoonsgegevens ingevoerd worden.

Contactformulier

Met het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of offerteaanvragen doen. Gegevens die hieruit voortvloeien verwerken wij in ons systeem. Wij gebruiken deze gegevens om uw vraag in behandeling te kunnen nemen. Deze gegevens worden tot maximaal 7 jaar bewaard. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke bewaarplicht.

Reclame

Indien wij reclame of (nieuwe) informatie willen maken over ons bedrijf of over onze producten, dan doen wij dit uitsluitend:

 • Per e-mail
 • Telefonisch
 • Persoonlijk middels een (on)aangekondigd bezoek
 • Per Post

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hieronder genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 • Apple computers inc. (apple mail / contacten / foto’s )
 • Google (analytics/Gsuite/Gmail/Drive)
 • Maten-ICT
 • Van der Meer accountants & adviseurs
 • Trello
 • WordPress
 • Groeneveld Automatisering
 • RemmeltBrink en Gustaa
 • Hout 100%
 • SGT
 • Prooft B.V.
 • Mannen van Waarde B.V.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Om de site www.harryvankozijnen.nl goed te doen werken gebruiken we ‘functionele’ cookies. Die zorgen bijvoorbeeld voor het laden van het juiste lettertype en de illustraties. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

Google Analytics

We meten uw sitebezoek met Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Uw IP-adres wordt gepseudonimiseerd. Met de statistische informatie kunnen we de kwaliteit van onze site verbeteren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Harryvan Kozijnen behoudt zich het recht voor onze privacyverklaring op www.harryvankozijnen.nl te wijzigen zonder bezoekers daarvan op de hoogte te stellen. Wij adviseren u dan ook regelmatig onze privacyverklaring te bekijken om uzelf over eventuele veranderingen te informeren.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft over welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • nzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Wij zullen u altijd duidelijk laten maken wie u bent, alvorens wij gegevens inzichtelijk maken, aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat u niet op de juiste wijze geholpen bent door ons, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.